top of page
Keresés
  • Lovas András

2. HÉT – Szeresd a várost! (1) – Gen. 4.16-24; Jer. 29.4-7, Jel. 22.1-5

Miért építünk várost? Mi a város? Egyszerre torzult a bűn miatt, és mégis annak a színtere, ahol az embernek adott kulturális mandátum kibontakozik. Gyakran csak úgy látjuk, mint a "bűnös város", ugyanakkor az emberi történelem a Biblia tanúsága szerint egy városba fut ki: ez az Új Jeruzsálem. Hogyan segít ez a bibliai látomás meglátni városunkban a szépet és a jót, valamint hogyan segít jobban szeretni a várost?


Első nap – Gen. 4.16-24

Előttem van Káin, aki Isten színe elől menekül. Nem ítélem azonnal el… talán Isten arról beszél velem, hogy én is menekülök előle… Kérem, hogy vizsgáljon meg.

Meggondolom, hogy mindaz, amit Káin tesz, része annak, ami a teremtésbeli jóból megmaradt a bűneset után is: működik a házasság, gyermek fogan és születik. Hasonlóan, a teremtett világra vonatkozó "művelje és őrizze" parancs sem szűnt meg; Káin várost épít, ami a biztonság, az emberi együttműködés, a kultúra kibontakozásának a helye. Így jelennek meg utódai életében a pásztorlás, a zene, a fém megmunkálás mesterségei. Mindez egyszerre Istentől való jó, és mégis, bűnnel fertőzött: Lámek hatalma jeleként már két feleséget vesz, majd a Biblia első költeményében az erőszakot dicsőíti.

Engedem, hogy az Úr megmutassa nekem a városunkat ennek a fényében. Miben tapasztalom a jót, miben látom a bűn rontását? Különösen a házasságokra, családokra figyelek ezen a napon. Kérem, hogy törje meg a szívem a házasságok, családok megtörtsége felett…


Második nap – Gen. 4.16-24

Újra Káin és leszármazottai története vezet az imádságban, de most inkább a hivatásokra figyelek. Milyen hivatásban élő emberek munkájával találkoztam az elmúlt napokban? (közlekedés, vásárlás, élelmiszer előállítás, gyógyítás, oktatás, művészet stb. területein…) Istennel együtt felidézem ezeknek az embereknek arcát, hangját, munkáját… Miben láttam a jót, miben tapasztaltam a bűn torzító hatását? Egészen konkrétan imádkozom ezekért az emberekért; megköszönöm, ahogy Isten gondviselését testesítik meg, megbocsátok azért, ami miatt esetleg haragszom valakire, és közbenjárok értük.


Harmadik nap – Jer. 29.4-7

Hogyan lehetne élni, Istent szolgálni abban a Babilonban, amely földig rombolta Jeruzsálemet és az Úr házát? Hogyan lehetne egy ilyen istentelen közegben építkezni, szeretni és sokasodni, esküvői örömünnepet tartani? Hogyan dolgozhatnánk egy idegen város jólétén?

Meggondolom, hogy amit itt a próféta üzen a fogságban élő népnek, nem kevesebb, mint amit Jézus él és tanít: áldássá lenni az ellenségnek. Kérem, mutassa meg, ha bármi akadályozza bennem, hogy szeressem a várost, ahol élek. Vizsgálja meg a szívem, és ha kell, leplezze le büszkeségem, megvetésem, közömbösségem a körülöttem élők iránt. Segítsen, hogy szeressem a várost és imádkozzam érte az Úrhoz. Mutassa meg, mit tehetek a lakókörnyezetemért, a szomszédaimért, amit eddig nem tettem…


Negyedik nap – Jel. 22.1-5

Kérem az Urat, hogy láthassam vele együtt az Új Jeruzsálemet, azt a várost, amely a mennyből száll alá. Megpróbálom ennek a fényében elképzelni városunkat: milyen lenne, ha az élet vizének folyója az utcánkon folyna, ha nem lenne átok a városon, ha itt lenne köztünk az Úr trónja, és mindenki ismerné és imádná a Bárányt? Kérem, hogy ez az elgondolás növelje szívemben a vágyat, hogy kiáltsak a Lélek kiáradásáért városunkban. Hogy minél többen ismerjék és imádják őt már itt és most, és minél többen találjanak gyógyulást és vigasztalást a megöletett Báránynál. Hogy minél teljesebben megjelenjen dicsősége közöttünk.


Ötödik nap – Gen. 4.16-24; Jer. 29.4-7, Jel. 22.1-5

Visszatekintek az egész hétre. Miben mozdította szívem az Úr? Hol találtam ebben reménységet, örömet, vagy éppen mikor éreztem az imádságot nehéznek, gyümölcstelennek? Megkérdezem, hogy mit szeretne nekem tanítani mindezek alapján. Hogyan akar formálni az imádság által? Azzal az igével, azzal a témával imádkozom, ahova Isten Lelke hív most: hogyan szerethetném úgy a várost, ahogy azt Jézus szereti?


Gyakorlat: Beszélgess egy nem keresztény emberrel, aki a munkájával a város javát (shalomját, vö. Jer. 29.7) szolgálja (eladó, fodrász, buszsofőr, tanár, kukás, orvos…) Miért teszi, amit tesz? Mit gondol, mit ad munkájával másoknak? (Nagyszerű lehetőség, hogy megköszönd neki, amit mindannyiunkért végez) Kérdezd meg, hogyan látja a várost/azt a szegmenst, ahol ő él és dolgozik. A beszélgetés után imádságban reflektálj arra, hogyan áldás ennek az embernek a munkája mindannyiunk számára, és mit tanít arról, ahogy Isten szereti és fenntartja a várost. Felismeréseid fordítsd imádságba, majd rögzítsd a naplódba.

Comments


bottom of page