top of page
Keresés
  • Lovas András

1. HÉT - Imádság és várakozás: ApCsel 1.4-8, 14.

Megérkezés az imádságba. Lesztek nekem tanúim, ígéri Jézus - Hogyan képzeli ezt el, hogyan szeretné látni ezt Jézus városukban? - Hogyan imádkozom, mire van hitem, minek szánom oda magam?

Első nap - ApCsel. 1.4-8

Elgondolkodom a tanítványok vágyán: "Uram, nem ebben az időben állítod helyre Izráel országát?" Ha Jézus feltámadása által Izrael Messiásának bizonyult, akkor eljött a nap, hogy Isten országa teljessé legyen, Isten uralma betöltse az egész földet. Én is imádkozom: "Jöjjön el a te országod…" Kérem, hogy amint elkezdem ezt az imádságos időszakot, egyre jobban vágyjam az ő országának megjelenését.


Második nap - ApCsel. 1.4-8

Jézus azt mondja, Isten országának a teljessége még nem jő el, ehelyett küldetést kapunk: Tanúim lesztek… Hogyan vagyok Isten országa tanúja városunkban? Hogyan éli meg ezt a tanúságot gyülekezetünk? Kérem az Urat, hogy egyre mélyebben megismerjem, milyennek szeretné őt látni egyházunkat, gyülekezetünket, amint Isten országának tanúja a városban.


Harmadik nap - ApCsel. 1.4-8

"Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek…" Az Atya színe előtt számba vehetem erőtlenségeim, erőtlenségeink. Hol folyik el szolgálatomból az élet? Milyen volt, amikor a Lélek ereje járt át? Hogyan kíván ezzel az ígérettel Jézus magához hívni a mai napon? Kérem a Szentlélek erejét, és a türelmet, hogy várjak rá.


Negyedik nap - ApCsel. 1.14

Mások is imádkoznak velem együtt. Számos testvérem ugyanilyen kételyek és ugyanilyen örömök közt van, amint az egyház és a város megújulásáért imádkozik, mint én. Így volt ez kétezer éve, és azóta is oly sokszor az egyháztörténet folyamán. Számba veszem a testvéreim, számba veszem hitbeli őseink, és emlékezem Isten hűségére. Amit ígér, azt meg is cselekszi.


Ötödik nap - Apcsel 1.4-8, 14.

Visszatekintek az első hétre. Miben mozdította szívem az Úr? Hol találtam ebben reménységet, örömet, vagy éppen mikor éreztem az imádságot nehéznek, gyümölcstelennek? Megkérdezem, hogy mit szeretne nekem tanítani mindezek alapján. Hogyan akar formálni az imádság által? Majd magam elé képzelem a gyülekezetem, a lakónegyedet, ahol élek, a munkatársaim, a barátaim… és megerősítem magam Jézus szavaival: "Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt a föld végső határáig."


Gyakorlat: Imaséta a lakó- vagy gyülekezeti területen.

Pál apostol bejárta és jól megnézte Athén városát (ApCsel 17), mielőtt hirdette ott az evangéliumot. Először látott, majd engedte, hogy amit lát, elérje a szívét (háborgott a lelke), végül mindennek alapján szólt.

Tegyél egy hosszabb imádságos sétát a lakókörnyezetedben, a következőket magad előtt tartva:

  • Mit látsz - és mit lát Jézus?

  • Milyen emberek jönnek eléd? Melyek a legfőbb kérdéseik, örömeik, félelmeik? Miben találják életük, létezésük célját?

  • Mit érzel – és mit érez Jézus? Kérd Jézust séta közben, hogy adja, hogy úgy lásd ezt a helyet, ahogy ő látja; és érezz úgy, ahogy ő érez.

  • A séta után imádságban gondolj vissza: milyen képek, benyomások, gondolatok maradtak meg benned? Tárd fel a szíved Istennek. Beszélgess róluk az Úrral: mit kérsz a részükre - és mire (milyen tettekre) indít ez? Milyen lenne ezen a helyen Isten országának tanúja lenni?

  • Rögzítsd benyomásaid, felismeréseid a naplódba.

Kommentarer


bottom of page